Cuma, Ekim 7, 2022

Faktoring sektörü büyüme fırsatı sağlıyor

Ülkemizin en büyük sanayi kuruluşlarından, ekonomimizin itici gücü olan KOBİ’lere kadar geniş bir yelpaze tarafından kullanılan faktoring, firmaların kendi ticari alacaklarıyla uygun maliyetli finansmana ulaşmalarını sağlıyor. Sektörde faaliyet gösteren 52 faktoring şirketi, 350’ye yakın şubesi ve dört binden fazla çalışanı ile reel sektöre, ihracatçı firmalara ve çoğunluğu KOBİ olan 80 binin üzerinde müşteriye hizmet veriyor.

ÜÇ TEMEL HİZMET SUNULUYOR
Faktoring şirketleri müşterilerine garanti, tahsilat ve finansman olmak üzere üç temel hizmet sunuyor. Faktoring, alıcının finansal nedenlerden dolayı ödeyememe riskini üstlenerek satıcının vadeli satışlarından doğan alacaklarını garanti altına alır, işletmelerin ticari risklerini azaltır. Satıcının, faktoring şirketine devrettiği alacaklar, faktoring şirketinin alacağı haline dönüşür ve tahsilatı faktoring şirketi tarafından yapılır. Faktoring şirketi müşterisine sunduğu tahsilat hizmeti sayesinde işletmelerin kendi faaliyetlerine odaklanarak sürdürülebilir ve güvenli büyüme fırsatı yakalamasına destek olur.

NAKDE DÖNÜŞ HIZLANIYOR
Vadeli alacaklarını faktoring şirketine devreden satıcı, vadelerinden önce bu alacaklarının belli bir yüzdesini ön ödeme olarak kullanabilir. Böylece alacakların nakde dönüşümü hızlanır ve işletmenin büyümesi için gerekli olan nakit, herhangi bir dış kaynağa gerek olmadan işletmenin kendi ticari alacaklarından elde edilmiş olur.

200 MİLYAR TL İŞLEM HACMİ
Sektörün 2021 yılsonu konsolide verilerine göre faktoring işlem hacmi 2020 yılına göre yüzde 34’ün üzerinde artış göstererek 149 milyar TL’den 200 milyar TL’ye çıktı. Aktif büyüklük yüzde 35’lik artışla 48 milyar TL’den 65 milyar TL’ye yükselirken, alacaklar kalemi ise yüzde 33’ün üzerinde artarak 59 milyar TL’yi geçti. Faktoring işlemlerinin, sektörel dağılımında ise en yüksek payı Toptan- Perakende Ticaret Motorlu Araçlar, Tekstil, İnşaat ve Metal Ana Sanayi aldı.

İŞLETME SERMAYESİ DESTEĞİ
SON yıllarda dünyada ve Türkiye’de belirgin bir şekilde hacmini arttıran faktoring ürünlerinin başında Tedarik Zinciri Finansmanı geliyor. Tedarik Zinciri Finansmanı sayesinde tedarikçi KOBİ’ler, büyük alıcıların belirlediği vadeyi beklemeden, alıcıların kredibilitesinden yararlanarak, ilave bir teminata ihtiyaç duymadan ve uygun bir maliyetle ticaretini peşin finanse ediyor, üretim süreci için kendilerine kaynak sağlıyor ve işletme sermayesi yaratabiliyor. FKB çatısı altında hayata geçirilen Ticaret Zinciri Finansmanı Sistemi hem tedarik zinciri finansmanı ürününün hem de diğer faktoring ürünlerinin geniş kitlelere ulaştırılmasını sağlıyor.

UCUZ VE GÜVENLİ FİNANSMAN
TEDARİK Zinciri Finansmanı Sistemi (TZFS), ekonominin temelini oluşturan KOBİ’lerin elektronik ortamda yapacakları alacak devri ve çoğunluğu büyük ölçekli olan alıcı firmalardan alınan teyit ile finansmana daha hızlı, güvenli ve ucuz bir şekilde ulaşmalarını sağlıyor. Özellikle, nisan ayında 6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman Ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu’nda yapılan düzenleme ile; kapsamı ile usul ve esasları BDDK tarafından belirlenecek şekilde bilgi sistemleri vasıtasıyla şirketlerin gerçekleştireceği işlemlerin ya da alacağı hizmetlerin şubecilik sayılmayacağı hüküm altına alınarak TZFS’nin etkin kullanımının önü açılırken, dijital kanalların kullanımı özendirildi.

36 MİLYON BELGE KAYIT ALTINDA
MFKS’YE kayıt edilen fatura sayısı 2022 Mart ayı itibarıyla toplam 1 trilyon 242 milyar TL tutarında 36 milyon adet belgeye ulaştı. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) e-belge sistemi ile entegre çalışan MFKS’nin, Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) Fatura Kayıt Sistemi, Türkiye Noterler Birliği (TNB) tarafından işletilen Taşınır Rehin Sicili (TARES) ve Kredi Garanti Fonu (KGF) entegrasyonlarının tamamlanmasıyla kapsayıcılığının daha da artacağı ön görülüyor.

KAYITDIŞI İLE MÜCADELE
FİNANSAL Kurumlar Birliği (FKB) tarafından 2015 yılında kurulan Merkezi Fatura Kaydı Sistemi (MFKS), aynı ticari alacağın mükerrer temlik ve finansmanını engelleyerek kayıt dışı ekonomi ile mücadeleyi destekliyor. Halihazırda ülkemizdeki tüm faktoring şirketleri ve bankacılık sektörünün büyük kısmını temsil eden 26 banka olmak üzere toplam 78 finansal kuruluşun, faktoring işlemlerine konu olan alacaklar ile ilgili her türlü belge ve bilgiyi kaydettiği MFKS’de, kayıt esnasında yapılan mükerrerlik, tutar aşımı gibi kontroller sayesinde, 2022 Mart ayı itibariyle 1.2 milyona yakın riskli işlem engellendi.

Benzer Habeler

- Reklam -

Son Haberler