OSB’lere bölgeleri dışında GES hakkı geldi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun “Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı” şirketlerin görüşüne açıldı. Taslakta sanayicinin enerji sorununu kökten çözecek bir düzenlemeye de gidildi. Organize Sanayi Bölgeleri’nin (OSB) artan enerji ihtiyaçlarını kendi içlerinde karşılayabilmelerine olanak sağlayan düzenleme genişletildi. Buna göre OSB içerisinde gerekli yer temininin sağlanamaması halinde, aynı görevli tedarik şirketi bölgesi sınırları içerisinde olmak koşuluyla OSB dağıtım lisansı bölgesi dışında da güneş enerjisi santralleri (GES) kurulabilecek.

YETERLİ ALAN YOKTU
Daha önce getirilen düzenleme ile OSB’lere bulundukları alan içerisinde GES kurabilme yetkisi verilirken, OSB’lerin birçoğunun tam kapasite dolu olması ve yeterli miktarda alan bulunmaması sebebiyle birçok bölgede santral kurulamamıştı. OSB dağıtım lisansı bölgesi sınırları dışarısında kurulacak üretim tesisleriyle ilişkilendirilen tüketim tesislerinin ikili anlaşma ile elektrik tedarik etmesi zorunlu olacak. Mahsuplaşma işlemlerinin sayaçlar üzerinden yürütülmesi zorunlu tutulacak.

Ayrıca Kontrol Edin

BES’teki toplam fon büyüklüğü 330 milyar lirayı aştı

Bireylerin emeklilik dönemlerinde refah seviyelerinin düşmemesini hedefleyen, aynı zamanda yurt içinde uzun vadeli tasarruf seviyesini …

Yurt dışı müteahhitlik sektörü 7 ayda yaklaşık 6 milyar dolarlık iş üstlendi

Ticaret Bakanlığı verilerinden yapılan derlemeye göre, Türk müteahhitlik sektörü, 1972’den bu yılın temmuz ayı sonuna …