Rekabet Kurulu’ndan aktif iş birliği ve uzlaşma usullerinde ilk karar

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Beypazarı İçecek Pazarlama Dağıtım Ambalaj Turizm Petrol İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Kınık Maden Suları A.Ş.’nin doğal mineralli su pazarında birbirleriyle güncel ve geleceğe dönük fiyat bilgilerine, fiyat değişim tarihlerine, zamlı fiyatlara ilişkin bilgi değişiminde bulunarak kartel kurmak suretiyle “Rekabetin Korunması Hakkında Kanun”un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik açılan soruşturma, taraflarca ayrı ayrı sunulan uzlaşma metinlerinin kabul edilmesiyle her iki taraf bakımından da sonlandırıldı.

Her iki soruşturma tarafınca yapılan aktif iş birliği başvuruları Kurul tarafından kabul edilerek, takdir edilen idari para cezalarında “Kartellerin Ortaya Çıkarılması Amacıyla Aktif İşbirliği Yapılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında indirim uygulandı.

Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 43. maddesine getirilen değişiklikle rekabet hukuku mevzuatına kazandırılan uzlaşma uygulaması kapsamında Kurul, ilgililerin talebi üzerine veya resen, soruşturma sürecinin hızlı bitirilmesinden doğacak faydaları ve ihlalin varlığına veya kapsamına ilişkin görüş farklılıklarını göz önüne alarak uzlaşma usulünü başlatabiliyor ve soruşturmanın sonlandırılmasına karar verebiliyor.

Ayrıca “Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye Kullanılmasına Yönelik Soruşturmalarda Uygulanabilecek Uzlaşma Usulüne İlişkin Yönetmelik”e göre aktif iş birliği ve uzlaşma usulleri birlikte uygulanabiliyor.

Bu kapsamda Rekabet Kurulunun söz konusu teşebbüsler hakkında vermiş olduğu karar, aktif iş birliği ve uzlaşma usullerinin birlikte uygulandığı ilk karar olması bakımından önem taşıyor.

Ayrıca Kontrol Edin

Fahiş fiyat argümanı çöktü!

Milyonlarca çalışan dört gözle asgari ücreti bekliyor. Biliyorsunuz, normalde yılda bir kez belirlenen asgari ücrette …

Enerjide ‘yaz tasarrufu’ seferberliği

Dünyanın önde gelen ekonomilerinin tümünün en öncelikli gündem maddesi ‘enerji arz güvenliği‘nin 2023 yılı sonuna …