“Trafik Sigortalarında prim artışı enflasyona endekslenmeli”

Sigorta şirketlerinin trafik sigortasındaki yükünün hafifletilmesi için önerilerde bulunan Koru Sigorta Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür V. Kasım Yılmaz, “Ülkemizde yaşanan enflasyonist baskılar ve kur artışı nedeniyle artan maliyetler özellikle trafik sigortasındaki kârlılık sorununu bir kez daha gündemimize taşımış oldu. Sigorta primlerinde uygulanan tavan primin artış hızı ile maliyetlerdeki artışların aynı oranda artış göstermemesi, asgari ücrette yapılan artışın aynı oranda bedeni hasar rakamlarını artırması ve dışarıdan alınan hizmetlerin enflasyon kadar artış göstermesi ile şirketlerin yatırım gelirlerinin enflasyonun çok altında kalması, sektörü trafik sigortasında zarara uğratmaktadır. Trafik sigortalarında sigorta şirketlerinin ek destekler ile büyük zararlar etmemesi için birtakım önerilerimiz bulunmaktadır” dedi.

‘KESİNTİLERİN ORANI DÜŞÜRÜLMELİ’
Trafik sigortalarından 4 başlıkta (SGK, THGF, Güvence Payı, Smv) yapılan kesintilerden ikisi için oranın düşürülmesi/kaldırılması ve bu sayede sigorta şirketlerinin hasarları karşılayacak prim havuzunda artış yapılmasını önerdiklerini kaydeden Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti: “Trafik sigortalarında bedeni hasarlarda yararlanma durumunda mağdurun tedavisi için SGK’ya her bir poliçede alınan primin %10’u devrediliyor. Her sektörün kesmiş olduğu trafik poliçelerinde bedeni hasara maruz kalan sigortalıların frekansı %0,10 olduğu göz önüne alındığında SGK’ya yapılan devrin düşürülmesi, hatta matbu bir tutar olarak uygulanması gerektiğini düşünüyorum.” Trafik sigortalarında uygulanan tavan prime son verilmesi veya tavan primin aylık olarak açıklanan enflasyon oranı kadar artırılması gerektiğini kaydeden Yılmaz, “2021 sonu itibarıyla başlayan enflasyondaki ve kurdaki hızlı yükseliş ile asgari ücret gibi maliyetlerdeki artış özellikle trafik sigortalarında %100’e yaklaşan maliyet artışlarına sebep oldu. Ne yazık ki bu maliyet artışları belli bir döneme yayılmadan bir/iki ay içinde şirketlerin maliyetlerine yansıdı. Kısa sürede şirketlerin maliyetlerinde %100’e yaklaşan oranda artışlar olurken, trafik sigortalarında 2022 Ocak ayında %1,25, Şubat ayında %21,5, Mart ayında %1,5 ve Nisan ayında %1,5 olmak üzere ilk 4 ay için sadece %25,75 oranında artış olmuştur. Trafik sigorta primlerine uygulanan tavan kısıtı nedeniyle primlerin sadece %25,75 oranında artırılabildiği göz önüne alındığında sigorta şirketlerinin zarar etmemesi imkânsız gibidir. Dolayısı ile trafik sigortalarında ya tavan uygulamasına son verilmeli ya da tavan primler aylık olarak açıklanan enflasyona endekslenerek prim seviyesi artırılmalı” dedi.

Ayrıca Kontrol Edin

Ucuz konutta beş evden biri gençlerin olacak

Tüm Türkiye’nin heyecanla beklediği Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesine sayılı günler kaldı. Eylülde …

Asya’nın kaplanı dünyanın merceğinde

Asya kaplanı olarak anılan ve Uzak Doğu ekonomisinin yükselen yıldızlarından olan Tayvan, son günlerde oldukça …